Studijos taisyklės

BENDROSIOS ŠOKIŲ STUDIJA ME GUSTA TAISYKLĖS

Prieš pradedant sportuoti rekomenduojame pasikonsultuoti su savo šeimos, ar jus prižiūrinčiūrinčiu gydytoju.

NARYSTĖ – APMOKĖJIMAS
1.Pirma šokių pamoka naujiems nariams yra nemokama!
2. Šokių studijos nariams yra išduodama nario kortelė, už kurią imamas 3 eur mokestis. Pametus ar kitaip praradus nario kortelę įsigyti naują kainuoja 3eur.
3. Mėnesinis mokestis už šokių pamokas turi būti sumokėtas mėnesio pradžioje atėjus į pirmąją šokių pamoką.Pirmąją mėnesio dieną. (Mokama už kalendorinius mėnesius)
4. Šokių studijos nariui praleidus šokių pamokas be pateisinamos priežasties, sumokėtas mėnesinis mokestis negrąžinamas.Studijos narys turi pateikti pateisinamą priežastį įrodantį dokumentą (pvz., gydytojo pažymą). Tokiu atveju mokesčio dalis už praleistas pamokas yra perkeliama į kitą mėnesį.
5. Konkursinės komandos: V-Team, Juniors, Monsters, Hype, Fem.Me moka už mėnesį pilną kainą, nepaisant,kiek šokėjas buvo praleidęs pamokų. Kaina šių komandų nariams nesikeičia net turint pateisinamą priežastį ar gydytojo pažymą. Dėl didelių papildomų šokių pamokų skaičiaus.
6. Užsiėmimai nevyksta atėjus vienam nariui, atėjus 2-4  žmonėms užsiėmimas trunka nuo 30 iki 45 min. Susirinkus grupei nuo 5 asmenų – šokių pamokos trukmė 60 min.
8. Apie ligą ar numatytas atostogas būtina informuoti trenerį arba administratorių.
Trumpąją sms arba skambučiu tel:. 867011955
LANKOMUMAS – ŠOKIŲ PAMOKOS
1. Šokėjai patys atsako už savo sveikatos būklę, ir jos tinkamumą šokių pamokoms, tame tarpe patys reguliuoja treniruočių krūvį, bei prisiima visą traumų, kūno ir sveikatos sužalojimų, taip pat mirties riziką.
2. Nario kortelę būtina palikti administratoriui ir atsiimti ją išeinant.
3. Nariai, ateinantys į šokių pamokas, privalo turėti su savimi nario kortelę. Neturintys nario kortelės į šokių pamokas bus neįleidžiami.
4. Šokių studijos nariams, praleidusiems viena arba daugiau šokių pamokų, kad geriau įsisavintų mokamąją medžiagą, yra sudaromos sąlygos papildomai pasitreniruoti.
5. Šokių studijos nariai privalo nevėluoti į šokių pamokas, klausyti trenerio nurodymų, gerbti kitus studijos narius bei darbuotojus.
6. Pageidautinas pastovus pamokų lankymas, nes jos vyksta nuosekliai, o jei dėl tam tikrų priežasčių kurį laiką negalėsite lankyti pamokų, apie tai BŪTINA iš anksto pranešti vadovui ar administratoriui.
7. Studijoje nariai per šokių pamokas privalo turėti švarią avalynę, bei aprangą.
8.Apranga, bei avalynė šokių studijoje nepaliekama.
9. Nariui nusprendus šokių pamokų nebelankyti, būtina pranešti vadovui/administratoriui trumpąja žinute (sms) arba telefonu.

ŠOKIŲ SALĖS TAISYKLĖS
1. Šokių studijos nariai privalo tausoti ir atsakingai elgtis su šokių studijos inventoriumi. Sulaužius ar kitaip sugadinus, atlyginti nuostolius.
2.Šokių studijos nariai privalo nešiukšlinti šokių studijos patalpose bei jos teritorijoje (laiptinėje, koridoriuje).
3. Šokių studijos patalpose, pastate bei šalia esančioje teritorijoje griežtai draudžiama rūkyti, vartoti svaigiuosius gėrimus,  narkotines bei toksines medžiagas.
4. Studija neatsako už rūbinėje paliktus daiktus, todėl treniruotės metu nepalikite ten vertingų daiktų:  mobiliųjų telefonų, piniginių.
5. Už kelionę į užsiėmimus ir po jų atsako studijos narių tėvai ar globėjai.
6. Pažeidus šokių studijos tvarkos taisyklėse numatytus reikalavimus, šokių studija turi teisę pašalinti studijos narį.
7.Šokių salėje gali treniruotis tik studijos nariai.
8.Atvykus į užsiėmimus anksčiau laiko, kol vyksta kiti užsiėmimai, trukdyti užsiėmimą draudžiama.
9.Draudžiama būti neblaiviu ar apsvaigusiu nuo psichiką veikiančių medžiagų
10.Draudžiama įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti, valgyti pamokų patalpose ir jų metu
11.Draudžiama trukdyti užsiėmimus, nepagarbiai elgtis su kolegomis, treneriais ir administracija
KITA SVARBI INFORMACIJA
1. Kilus neaiškumams, galima kreiptis telefonu 8-67011955
2. Visa informacija, susijusi su šokių studijos naujienomis, renginiais, nedarbo dienomis (studija nedirba šventinėmis ir poilsio dienomis), išvykomis, konkursais ir kt., yra skelbiama internetinėje svetainėje  www.megusta.lt arba www.facebook.com/megusta.lt